INTRESSE-ANMÄLAN

Vill du ställa dig i kö till en ateljé i G-studions ateljéförening i Gustavsberg? Ansök via formuläret nedan. 

INTRESSEANMÄLAN

Vill du ställa dig i kö till en ateljé i G-studions atéljeförening i Gustavsberg? Ansök via formuläret nedan. 

För sökande till ateljé i G-Studion Gustavsbergs gamla Porslinsfabrik

Till ansökan bifogas kopia på betyg, minst kandidat, från konstnärlig högskola och/eller intyg om medlemskap i konstnärlig yrkesorganisation.

Observera att alla som eventuellt tilldelas en ateljé genom Ateljéföreningen G-studions externa ateljékö förväntas bli medlemmar i G-studions ateljéförening vid tilldelande av ateljé.

Ateljéföreningen G-studion