Medlemsansökan, ateljékö
M E D L E M S A N S Ö K A N / A T E L J É K Ö 

Föreningen är en ideell förening som har till syfte att verka för ändamålsenliga ateljéer med överkomliga hyror för yrkesverksamma utövare inom området konst, konsthantverk och formgivning.  Årsavgiften är för närvarande 400 kronor.


I G-Studion marknadsför vi oss gemensamt genom trycksaker och på webben. Som medlem har du möjlighet att delta i de återkommande Öppna Ateljéer som G-Studion arrangerar. De ger tillfälle att ta emot besökare och visa upp verksamhet som en del i ett vidare sammanhang.


Genom dina G-studiokollegor och genom föreningens samarbete med t.ex. Iaspis (Konstnärsnämnden) kan du knyta nya kontakter, utnyttja kompetens och utveckla din verksamhet. Som medlem ingår du också i våra olika arbetsgrupper.


Medlemmarna disponerar gemensamma utrymmen som ugnsrum och samlingslokal.


Ateljéföreningens kontakter med lokala aktörer som Porslinsmuseet, Värmdö Kommun, Gustavsbergs Konsthall och Expo öppnar för nya möjligheter till samarbeten.


Kriterier


Yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare, formgivare med högskoleutbildning och/eller medlemskap i respektive yrkesorganisation som tänker bedriva yrkesmässig verksamhet i ateljén kan ställa sig i ateljékö och ansöka om medlemskap i ateljéföreningen.


Ateljéföreningen administrerar ateljékön i samarbete med hyresvärdarna. Den som erhållit en ateljé kan också bli medlem i föreningen. 

Tilldelning av ateljé sker efter kötid. När en ateljé blir ledig kontaktar hyresvärden den som står i kö.


Ladda hem en intresseanmälan här, och skicka, helst via mail, till atelje@gstudion.se eller per post till Ateljéföreningen G-studion, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg.