Styrelsen

Styrelsen 2021-2022


Ordförande: Sara Söderberg


Ledarmot: Maya Strandberg


Ledarmot: Rebecka Tiselius


Kassör: Malin ida Eriksson


Ledarmot: Evelina DovstenStyrelsen når du via mejladressen styrelsen@gstudion.se