Styrelsen

Styrelsen 2019-2020


Ordförande: Alexandra Nilasdotter


Kassör: Katia Colt


Sekreterare: Gudrun Wirgård


Ledamot: Simon Whitfield


Ledamot: Anders Ljungberg


Ledamot: Linn SjöstedtStyrelsen når du via mejladressen styrelsen@gstudion.se eller genom att ringa direkt till någon av styrelsemedlemmarna.